مداحی علیرضا اسفندیاری محرم ۹۸

دانلود مداحی علیرضا اسفندیاری محرم ۹۸ با کیفیت بالا ۳۲۰

Download Madahi Alireza Esfandiari Moharram 98

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

شب پنجم محرم اضافه شد

شب پنجم

بخش ۱ – قسمت اول کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download


.

.

بخش ۲ – قسمت دوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۳ – قسمت سوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۴ – قسمت چهارم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۵ – قسمت پنجم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۶ -قسمت ششم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۷ -قسمت هفتم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

شب چهارم

بخش ۱ – قسمت اول حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش ۲ – قسمت دوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

شب سوم

بخش ۱ – قسمت اول حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش ۲ – قسمت دوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش ۳ – قسمت سوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

شب دوم

بخش ۱ – قسمت اول کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۲ – قسمت دوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش ۳ – قسمت سوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

شب اول

بخش ۱ – قسمت اول طشتگذاری

Download

.

.

بخش ۲ – قسمت دوم طشتگذاری

Download

.

.

بخش ۳ – قسمت سوم طشتگذاری

Download

.

.

بخش ۴ – قسمت چهارم طشتگذاری

Download